/ Slovník pojmů / Účastník dražby /

Účastník dražby

Kdo se může zúčastnit veřejné dražby

Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila na určenou adresu nebo se přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách.

Dražby se nemůžete účastnit ani nikdo nemůže dražit za vás, pokud jste:

  • osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práva k předmětu dražby
  • nesložil/a dražební jistotu, je-li požadována
  • zmařil/a jste předchozí dražbu a chcete se účastnit dražby opakované
  • zaměstnancem nebo společníkem dražebníka, osobou ovládanou nebo osobou, která tvoří koncern s dražebníkem
  • v rámci insolvenčního řízení jste dlužníkem, osobou mu blízkou či osobou, která s ním tvoří koncern, členy a náhradníky věřitelského výboru
  • osobou uvedenou v §3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.