Dobrovolné a nedobrovolné dražby

Dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby. Koná se na základě návrhu navrhovatele. Licitátor se obrací na předem neurčený okruh osob, které jsou přítomné na předem určeném místě nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek.

Na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby. Dražba je také veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.

Dražba může být dobrovolná a nedobrovolná. Dražit je možné jak nemovitosti (domy, byty, pozemky), tak věci movité (automobily, stroje, elektroniku, družstevní podíly, pohledávky).

Dražby se řídí těmito právními normami:

  • zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
  • vyhláškou č. 18/2014 Sb. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

Dohled nad dražebníky vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.