Aukce nemovitostí, aut a dalších věcí movitých

Aukce je forma výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku, kdy navrhovatel aukce stanoví jednu, nebo více podmínek pro její výběr. Konečná nabídková cena se stanoví formou licitace mezi účastníky aukce, kteří musí splnit předem stanovené podmínky. Výsledkem aukce je závazek uzavřít kupní smlouvu na předmět aukce za nabídnutou cenu. Navrhovatel aukce však nemusí tuto nabídku využít.

Rozdíly mezi aukcí a dražbou:

  • Způsob změny vlastnictví

Pokud například prodáváte nemovitost v aukci, po ukončení licitace je na základě dohody obou stran sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva. Na jejím základě dojde k převodu vlastnictví v katastru. U dražby dojde k převodu vlastnictví okamžikem příklepu licitátora. Cenu je pak nutné uhradit během několika dnů.

  • Nízká regulace aukcí

Dalším rozdílem je fakt, že aukce na rozdíl od dražeb nejsou svázány speciálním zákonem, což je výhodné pro prodej spoluvlastnických podílů, které lze dražit pouze ve zvláštních případech. Dále je možné rozšířit účastníky aukce o osoby z dražby vyloučené a v poslední řadě si stanovit další podmínky pro výběr vítěze aukce.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.