/ Dražba bytu nebo domu s věcným břemenem /

Dražba bytu nebo domu s věcným břemenem

Prodávané nemovitosti někdy zatěžuje věcné břemeno služebnosti, nejčastěji bytu nebo užívání/dožití určité osoby. Důvody vzniku těchto věcných břemen jsou různé a nezřídka se stává, že vztahy mezi vlastníky a oprávněným nejsou zrovna ideální. Jak tuto situaci nejlíp vyřešit?

Prodej těchto nemovitostí nemusí být snadný, ať už se jedná o citové vazby, nebo problémy s přístupem do objektu s potenciálními kupci. Navíc o ně není příliš velký zájem. Málokdo by chtěl bydlet s někým cizím nebo se dohadovat se sousedy ohledně cesty. Tyto domy a byty kupují hlavně investoři a dražba je ideální způsob, jak jim je prodat. Její výtěžek vždy předčí očekávání vlastníků.

Důvody, proč prodat nemovitost s věcným břemenem v dražbě

  • Dražbou oslovíte velké množství zájemců, protože inzerci věnujeme velkou pozornost.
  • Díky licitaci získáte vyšší částku v porovnání s výkupem nebo standardním prodejem.
  • Vyřešíte komplikace, které domy a byty s věcným břemenem nebo služebností provázejí.

Jak pracujeme

  • Dražíme tím nejtransparentnějším způsobem - elektronicky v souladu se zákonem o veřejných dražbách na portálu www.realdrazby.cz.
  • Řídíme se zákonem 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.
  • Zajistíme ocenění majetku, buď provedeme odborný odhad, nebo objednáme znalce.
  • Dražby inzerujeme a zajišťujeme více prohlídek, než vyžaduje zákon o veřejných dražbách. Děláme vše pro maximální výtěžek dražby.
  • Náklady na ocenění a správu draženého majetku přebíráme na sebe a vypořádáme je až po dražbě.
  • Jsme pojištění na škodu odpovědnosti, a to s limitem 35 mil. Kč.

Také si můžete přečíst náš článek Dražba nemovitosti s věcným břemenem, kde se touto problematikou zabýváme. Najdete v něm konkrétní příklady nemovitostí, které se podařilo úspěšně vydražit.

Chcete, abychom pro vás uspořádali dražbu domu nebo bytu s věcným břemenem?

Neváhejte se na nás obrátit.