/ Vše o dražbách / Dražba nemovitosti s věcným břemenem /

Dražba nemovitosti s věcným břemenem

Vlastníte dům nebo byt, u kterého je evidované věcné břemeno nebo služebnost a chtěli byste ho prodat? Standardní prodej může být komplikovaný především u věcného břemene na dožití, případně u služebnosti bytu. V našem článku se dozvíte, jaké řešení je nejlepší, a také se s vámi podělíme o naše zkušenosti z praxe.
Dražba nemovitosti s věcným břemenem

Práva a povinnosti z věcného břemene a služebnosti

Věcné břemeno nově i služebnost je povinnost, která omezuje vlastníka v jeho právech s nakládáním s nemovitostí. Služebnosti a reálná věcná břemena váznou na věci bez ohledu na změny v osobě vlastníka. Povinným je vždy vlastník nemovitosti a oprávněným může být například vlastník jiné sousedící nemovitosti, pro kterou se věcné břemeno zřizuje.

Může to být také jiná osoba, jde-li o věcné břemeno tzv. osobní služebnosti. Nejčastěji to bývá právo doživotního užívání bytu nebo místnosti. V tomto případě může být oprávněnou pouze fyzická nebo právnická osoba. Mezi další věcná břemena a služebnosti patří např. opora cizí stavby, právo na svod dešťové vody nebo právo pastvy. Za pozornost stojí také právo stezky, průhonu a cesty, kdy je nutné umožnit průchod přes pozemek a právo vedení inženýrských sítí.

Rozsah věcného břemene a služebnosti

Rozsah služebnosti a věcného břemene může být různý. Věcné břemeno a služebnost se týká buď celé nemovitosti, nebo jen její části. Věcné břemeno i služebnost, jakožto omezení vlastníka s nakládáním nemovitosti, má také vliv na cenu nemovitosti při případném prodeji. Ta bývá v tomto případě nižší, než je obvyklá tržní cena. Nemovitost je pak složitější prodat.

Jak na prodej domu nebo bytu s věcným břemenem na dožití

Z naší zkušenosti je nejvhodnější variantou zpeněžení dražba, která bývá zpravidla nejrychlejším a pro majitele nejlepším způsobem, jak získat co nejvyšší kupní cenu. Pro vaši představu uvádíme příklad z praxe. Jedná se o úspěšné vydražení domu s věcným břemenem dožití.

Vlastník nemovitosti byl ve sporu s oprávněným a dohoda nebyla bohužel možná. Běžný prodej by byl velmi problematický vzhledem k nulové spolupráci oprávněného z věcného břemene. Dražbou se však podařilo dosáhnout ceny, se kterou byl majitel spokojený. A to i vzhledem k tomu, že už s oprávněným nemusel řešit další sporné záležitosti.

Postup při dražbě nemovitosti s věcným břemenem užívání nebo služebnosti bytu

1) Uzavření smlouvy

Prvním krokem je uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby mezi dražebníkem a navrhovatelem. Jsou v ní přesně specifikované podmínky spolupráce mezi oběma stranami.

2) Odeslání výzvy oprávněnému

Následně je oprávněný písemně vyzván, aby umožnil přístup do nemovitosti za účelem ocenění.

3) Znalecký posudek

Po obhlídce nemovitosti znalcem je připravený znalecký posudek, který stanovuje cenu v čase a místě obvyklou.

4) Dražební vyhláška

Dále je připravena dražební vyhláška mezi dražebníkem a navrhovatelem, která stanovuje podmínky průběhu dražby.

Obsah dražební vyhlášky

Dražební vyhláška mimo jiné popisuje:

  • předmět dražby
  • zjištěnou cenu
  • nejnižší podání
  • dražební jistotu a způsob její úhrady
  • minimální příhoz
  • termíny prohlídek
  • registraci k dražbě a prokázání totožnosti
  • úhradu ceny dosažené vydražením
  • odměnu a náklady dražebníka
  • odevzdání předmětu dražby

Příklady dražeb nemovitostí s věcným břemenem na dožití

Podívejte se, za jakou částku se podařilo vydražit rodinný dům, který byl zatížený věcným břemenem na dožití. Uvidíte tu celý průběh dražby i výši jednotlivých příhozů. Podobný případ řešil také majitel bytu, i ten se úspěšně prodal v dražbě.

Řešíte podobnou situaci a nedaří se vám vaši nemovitost s věcným břemenem prodat? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer dražeb
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.