/ Aukce spoluvlastnických podílů /

Aukce spoluvlastnických podílů

Potřebujete prodat spoluvlastnický podíl, ale brání vám v tom předkupní právo jiného spoluvlastníka? Obraťte se na nás, víme, jak na to, a rádi vám pomůžeme. Uspořádáme pro vás elektronickou aukci.

Co je to aukce

Aukce je forma výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku, kdy kritéria výběru určuje navrhovatel. Nejběžnější je aukce s podobnými parametry jako má dražba - licituje se směrem nahoru. Výsledná nabídnutá cena je závaznou nabídkou na uzavření kupní smlouvy.

Více o aukcích najdete zde

Spoluvlastnický podíl a předkupní právo

Předkupní právo spoluvlastníka zavedla od 1.1.2018 novela občanského zákoníku díky nekoncepčnímu pozměňovacímu návrhu exposlance Mgr. Jeronýma Tejce (ČSSD). Bohužel parlament ČR tento pozměňovací návrh přijal a nově tedy platí předkupní právo spoluvlastníků, kdy důsledky jeho porušení jsou daleko vážnější, než bylo za starého občanského zákoníku. Aktuální předkupní právo je popsáno v § 1124 a § 1125 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato úprava je neštěstí pro realitní trh, protože garážová stání, pozemky a komunikace okolo bytových domů jsou často ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, ale netvoří s jednotkou funkční celek ani nejsou uvedeny v prohlášení vlastníka jednotky. Jejich prodej tedy podléhá nejpřísnějšímu pojetí předkupního práva.

Prodej předkupního práva podle nového občanského zákoníku

  • Zájemce o spoluvlastnický podíl uzavře kupní smlouvu.
  • Následně, kdy jsou známé všechny podmínky, je nutné nabídnout předkupní právo spoluvlastníkům.
  • Spoluvlastníci mají 3 měsíce na uzavření stejné smlouvy a uhrazení ceny spoluvlastnického podílu.
  • Uplatnění předkupního práva má za následek rozvázání již uzavřené kupní smlouvy se zájemcem.

Vzdát se předkupního práva ke konkrétní nabídce je možné až poté, co je uzavřena konkrétní smlouva se zájemcem. Předem to možné není. Existuje sice možnost uzavření dohody mezi spoluvlastníky, že se předkupního práva vzdají, ale musí ji podepsat všichni a vložit ji do katastru nemovitostí.

Řešením je prodej spoluvlastnického podílu v elektronické aukci

V elektronické aukci se tvoří cena tržně formou licitace. Účastníci svou nabídku postupně zvyšují podle aktuálního zájmu ostatních. Této aukce se může účastnit i spoluvlastník, který má možnost prodávaný podíl si koupit.

Aukce v tomto případě neznamená zánik předkupního práva, ale cena za odkup spoluvlastnického podílu vzniká formou licitace. Přestože se i tak bude čekat 3 měsíce, než předkupní právo zanikne, je nepravděpodobné, že by ho spoluvlastník využil. Pokud by měl zájem, učinil by už během aukce vyšší nabídku (pokud se jí účastnil). Vy tak ve výsledku prodáte podíl za tržní cenu.

Jaké jsou výhody aukce podílového spoluvlastnictví

Výtěžek aukce se blíží tržní ceně

Aukce se zpravidla účastní více jak 3 zájemci a minimum aukcí končí na vyvolávací ceně.

Transparentní průběh

U elektronické aukce je vždy vidět její průběh včetně příhozů účastníků. Tím je zajištěná transparentní tvorba výsledné nabídkové ceny.

Navrhovatel může odmítnout výsledek aukce

Aukce na rozdíl od dražby poskytuje navrhovateli aukce možnost odmítnout výslednou cenu, resp. ji nevyužít. Tato možnost je vždy uvedená v aukční vyhlášce.

Jaké jsou nevýhody aukce podílového spoluvlastnictví

Právní závaznost nabídky

Vítěz aukce může za určitých podmínek od nabídky odstoupit, např. pokud je spotřebitelem. To znamená, že od ní může do 14 dní odstoupit, protože se jedná o elektronickou formu prodeje.

Administrativní náročnost

Aukce je oproti dražbě administrativně náročnější jak pro navrhovatele, tak pro vítěze aukce. Zejména kvůli následnému procesu uzavírání kupních smluv.

Pomůžeme vám vyřešit tyto typy podílů ve spoluvlastnictví

  • na bytech a nebytových prostorech (jednotky evidované v katastru nemovitostí)
  • na rodinných a bytových domech
  • na zemědělských a stavebních pozemcích
Zaujala vás tato možnost prodeje spoluvlastnického podílu?

Napište nám, vypracujeme pro vás nabídku na provedení aukce.