/ Vše o dražbách / Veřejná dražba vítězí díky nízkým nákladům a rychlosti /

Veřejná dražba vítězí díky nízkým nákladům a rychlosti

Jste zástavním věřitelem a potřebujete efektivně zpeněžit majetek dlužníka? Kromě exekuce nebo insolvence můžete zvolit ještě další způsob, a tím je uspořádání veřejné dražby. Ze všech tří možností vychází nejlépe, podívejte se na konkrétní příklad, který jsme pro vás připravili.
Veřejná dražba vítězí díky nízkým nákladům a rychlosti

Srovnání vymáhání pohledávky formou exekuce, insolvence a veřejné nedobrovolné dražby

Pro vaši lepší představu jsme připravili srovnání vymáhání pohledávek pomocí exekuce, insolvence a veřejné dražby při výši zajištění pohledávky 1,5 mil. Kč a shodném výtěžku 1,5 mil. Kč u každé z forem. Podívejte se, jak vypadají konkrétní čísla.

Náklady na vymáhání

Nedílnou součástí celého vymáhacího procesu jsou administrativní a další náklady, které nejsou právě zanedbatelné. V tabulce najdete porovnání nákladů včetně DPH u všech tří způsobů vymáhání.

Exekuce272 250 Kč
Insolvence bez zprostředkovatele133 100 Kč
Veřejná dražba nedobrovolná110 000 Kč

Poměr uspokojení pohledávky

Výše nákladů se následně odrazí na celkové vymožené částce. Výši odměny dražebníka je možné domluvit smluvně. Odměna tak bývá daleko nižší než ze zákona stanovená odměna pro exekutory nebo insolvenční správce.

Exekuce1 227 750 Kč / 81,9 %
Insolvence bez zprostředkovatele1 366 900 Kč / 91,1 %
Veřejná dražba nedobrovolná1 390 000 Kč / 92,7 %

Průměrná doba realizace

Délku vymáhacího procesu ovlivňuje více okolností. V průběhu nedobrovolné dražby má dlužník na rozdíl od exekuce méně možností proces oddalovat zbytečnými odvoláními.

Exekuce8 měsíců
Insolvence bez zprostředkovatele12 měsíců
Veřejná dražba nedobrovolná3 měsíce

Ve srovnání s ostatními způsoby vymáhání pohledávek jsou tedy u nedobrovolné dražby nejnižší náklady na vymáhání a díky tomu nejvyšší uspokojení pohledávek. Nejvyšší je i průměrná rychlost realizace. Výhodou nedobrovolné dražby je i to, že vždy je možné přejít k jinému způsobu vymáhání, například k podání insolvenčního návrhu.

Vymáhání zajištěné pohledávky - movité věci i nemovitosti

Dražit můžete téměř jakýkoli dlužníkův majetek, pokud to není zakázáno zákonem. Mohou to být jak movité, tak nemovité věci (nemovitosti), které jsou zajištěné zástavním právem.

  • Věci movité: auta, stroje, zásoby materiálů, pohledávky, akcie, družstevní podíly
  • Nemovitosti: domy, byty, komerční objekty a budovy, pozemky

Pokud už byl nařízený prodej majetku exekutorem nebo bylo s jejich majitelem zahájeno insolvenční řízení, dražba není možná.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer dražeb
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.