/ Vše o dražbách / Průvodce dražební vyhláškou /

Průvodce dražební vyhláškou

Máte vybráno a chcete se přihlásit do dražby? Určitě si nejdřív pozorně přečtěte dražební vyhlášku. Dozvíte se z ní důležité informace, které byste možná ani nečekali. Takové věcné břemeno na dožití by vás pak u nového domu mohlo nepříjemně překvapit.

Dražební vyhláška a zákon

Dražební vyhlášku najdete u každé dražby. Je to povinný dokument, jehož náležitosti upravuje zákon o veřejných dražbách 26/2000 Sb. Zjistíte z ní všechny důležité informace o draženém předmětu, jeho ceně a také o konání dražby. Předtím, než se pustíte do dražby, určitě si pečlivě projděte všechny její body.

Nejen, že se tu dozvíte, co přesně a za jakých podmínek vydražíte, ale také v jaké lhůtě musíte doplatit cenu dosaženou vydražením. Zásadní jsou také informace o odpovědnosti navrhovatele za případné vady. Například vady u auta, které odhalíte později, reklamovat bohužel nemůžete.

Obsah dražební vyhlášky

Informace o typu dražby

V dražební vyhlášce musí být uvedeno, jestli se jedná o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou. V případě, že se jedná o dražbu opakovanou, musí to zde být také uvedeno.

Dražebník

Označení dražebníka (název, IČO, sídlo).

Předmět dražby

Tomuto bodu věnujte obzvlášť velkou pozornost. Dražený předmět tu musí být přesně označen a popsán a také by mělo být uvedeno jeho případné příslušenství.

Popis stavu předmětu dražby

Z popisu stavu předmětu se dozvíte další užitečné informace, které vám mohou pomoci v rozhodování, ale také informace o tom, že se jedná o kulturní památku.

Omezení na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu

Určitě by vás měla zajímat práva a závazky, která na předmětu mohou váznout. U nemovitostí to mohou být například zástavní práva, nájemní práva, věcná břemena a služebnosti. O některých z nich se kromě dražební vyhlášky dozvíte také z katastru nemovitostí.

Odhad ceny předmětu dražby

Odhad obvyklé ceny musí zahrnovat i ocenění vad, které na vydražitele přecházejí a v případě nemovitostí musí být proveden soudním znalcem. Odhad ceny také nesmí být starší 6 měsíců k datu dražby.

Prohlídka předmětu dražby

Nezbytné informace o termínu a místě, kde si můžete dražený předmět osobně prohlédnout. Je to datum a časové rozmezí a další organizační informace.

Konání dražby

Zásadní jsou údaje o konání dražby samotné. Najdete tu místo, datum a také přesný čas zahájení dražby.

Podání v dražbě

Určitě vás budou zajímat informace o výši nejnižšího podání a minimálního příhozu.

Dražební jistota

V případě, že je vyžadována dražební jistota, najdete tu údaje pro její složení. Je to způsob, lhůta, výše, číslo účtu nebo adresa místa, kde má být složena. Dále informace o tom, co slouží jako doklad o jejím složení, zda je akceptovaná platba platební kartou nebo šekem. Neměla by chybět ani informace o jejím vrácení.

Cena dosažená vydražením

Specifikace způsobu úhrady ceny dosažené vydražením a také lhůtu pro její uhrazení (u ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč).

Informace o odměně dražebníka

Specifikace výše odměny a její splatnosti vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení. Také tu může být ujednání o bezplatném provedení dražby.

Předání předmětu dražby a přechod nebezpečí škody

Upřesnění podmínek předání vydraženého předmětu vydražiteli.

Nepřehlédněte důležitá upozornění

Můžete narazit na oznámení, že informace o draženém předmětu jsou v dražební vyhlášce uvedené pouze na základě dostupných informací. To se týká hlavně popisu stavu předmětu dražby a závazků váznoucích na předmětu dražby. Dále se můžete setkat s upozorněním, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za případné vady pouze v rozsahu uvedeném v dražební vyhlášce.

Všechny údaje by měly být jasné a srozumitelné. Pokud se vám něco nezdá, určitě kontaktujte dražebníka.