/ Slovník pojmů / Vydražitel /

Vydražitel

Kdo se stává vydražitelem - standardní a online dražba

Vydražitelem může být pouze účastník dražby, jemuž udělil licitátor příklep. Pokud je ovšem vydražitel osobou uvedenou v §3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona, je dražba zmařena a na vydražitele nepřechází vlastnické právo. Více informací najdete u pojmu obmeškaný vydražitel.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.