/ Slovník pojmů / Úhrada ceny dosažené vydražením /

Úhrada ceny dosažené vydražením

Zaplacení ceny draženého předmětu

Doplacením ceny dosažené vydražením se rozumí úhrada stanovené částky ve stanovené formě k rukám dražebníka. V případě bankovního převodu musí být připsána na účet dražebníka nejpozději v poslední den lhůty.

Lhůty pro doplacení ceny dosažené vydražením jsou stanovené zákonem o veřejných dražbách a dražební vyhláškou a jsou různé pro dobrovolné dražby a nedobrovolné dražby.

Dobrovolné dražby:

  • Pokud je cena dosažená vydražením do 200 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny ihned po skončení dražby. V tomto případě občanský zákoník stanoví „ihned“ jako 5 dní.
  • Pokud je cena dosažená vydražením do 500 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 10 dní od skončení dražby.
  • Pokud je cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je lhůta pro doplacení této ceny stanovena dražební vyhláškou.

Nedobrovolné dražby:

  • Pokud je cena dosažená vydražením do 5 000 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 10 dní od skončení dražby.
  • Pokud je cena dosažená vydražením nad 5 000 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 30 dní od skončení dražby.
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.