/ Slovník pojmů / Prohlídka předmětu dražby /

Prohlídka předmětu dražby

Informace o prohlídce draženého předmětu

Prohlídka draženého předmětu musí být všem účastníkům dražby umožněna ještě před jejím zahájením. Termín prohlídky dražebník stanovuje s ohledem na místo úschovy věci movité nebo umístění věci nemovité. Vždy je uvedený v dražební vyhlášce.

S prohlídkou předmětu dražby nelze, s výjimkou doložení totožnosti, spojovat další podmínky. Neplatí to o podmínkách spojených s ochranou života a zdraví a podmínkách, které vyplývají ze zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti, z povinností stanovených zvláštním právním předpisem nebo ze zachování obchodního tajemství.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, je prohlídka provedena v rámci možností.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.