/ Slovník pojmů / Předmět dražby /

Předmět dražby

Co je možné prodat v dražbě

Předmětem dražby může být jakákoliv věc, kterou lze zpeněžit a její zpeněžení není zakázáno zákonem. Předměty dražby rozdělujeme takto:

Nemovité věci:

 • bytové a nebytové jednotky
 • budovy a pozemky

Movité věci:

 • automobily, stroje a elektronika
 • zásoby a nedokončená výroba
 • pohledávky
 • akcie a obchodní podíly
 • družstevní podíly
 • závody (podniky)
 • a další

Ve veřejné dražbě je omezené prodávat tyto věci:

 • Byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem předmětu dražby nebo jeho části. Nebo pokud byl vydán soudním exekutorem exekuční příkaz prodejem předmětu dražby nebo jeho části.
 • Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy lze dražit, pouze jsou-li opatřeny osvědčením k trvalému vývozu.
 • Věci, na nichž vázne zákonné předkupní právo státu podle zvláštních právních předpisů.
 • Vázne-li na věci zákonné předkupní právo spoluvlastníků.
 • Dražit nelze věci, vůči nimž bylo uplatněno zadržovací právo.
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.