/ Slovník pojmů / Předání výtěžku dražby /

Předání výtěžku dražby

Rozdělení výtěžku dražby

Výtěžek dražby náleží navrhovateli dražby a způsob jeho vypořádání je uvedený ve smlouvě o provedení dražby. Zpravidla si dražebník z výtěžku dražby uhradí náklady dražby a rozdíl bez zbytečného odkladu vyplatí navrhovateli na jeho účet.

V případě nedobrovolné dražby je výtěžek dražby použitý na uspokojení přihlášených věřitelů. Případný přeplatek vyplatí dražebník vlastníkovi.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.