/ Slovník pojmů / Podání a příhoz v dražbě /

Podání a příhoz v dražbě

Podání a příhozy u draženého předmětu

Podání

Podáním v dražbě se rozumí celková nabízená cena za předmět dražby. První, tedy nejnižší podání, musí být ve výši minimálního podání stanoveného dražebníkem v dražební vyhlášce. Další podání je možné podávat v celém průběhu dražby. Každé nové podání ovšem musí být vyšší než naposledy přijaté, a to minimálně o částku uvedenou jako minimální příhoz.

Příhoz

Příhoz je rozdíl mezi novou nabídkou ceny (podáním) a dosavadní nejvyšší cenou (podáním). Jeho minimální výše je stanovená v dražební vyhlášce. První příhoz může být 0 Kč jako potvrzení vyvolávací (počáteční) ceny. Každý další příhoz navyšuje předešlou cenu (podání).

Podání ani příhoz nelze brát zpět ani dodatečně snížit.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.