/ Slovník pojmů / Opakovaná dražba /

Opakovaná dražba

Opakovaná dražba nemovitostí a věcí movitých

Opakovanou dražbu lze provést, pokud předmět dražby nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem. Dražebník v tomto případě nemusí zajišťovat nový odhad předmětu dražby, pokud má k dispozici odhad, který není starší než 1 rok (před konáním opakované dražby). Nejkratší lhůta pro uveřejnění dražební vyhlášky a oznámení o opakované dražbě je pak 10 dní.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.