/ Slovník pojmů / Odpovědnost za vady předmětu dražby /

Odpovědnost za vady předmětu dražby

Kdo nese odpovědnost za vady draženého předmětu

Důrazně doporučujeme prohlédnout si předmět dražby, seznámit se se znaleckým posudkem a dražební vyhláškou, kde je stanovený rozsah odpovědnosti za vady předmětu dražby. Dražba je totiž nadřazená obecným ustanovením občanského zákoníku a obecně známé poučky zde neplatí. Zejména možnost odstoupení do 14 dnů, ochrana spotřebitele aj.

Odpovědnost u dražby dobrovolné

Ze zákona o veřejných dražbách vyplývá, že u dražby dobrovolné navrhovatel odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. To neplatí, pokud z dražební vyhlášky vyplývá něco jiného.

Odpovědnost u dražby nedobrovolné

U dražby nedobrovolné navrhovatel neodpovídá za případné vady předmětu dražby.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.