/ Slovník pojmů / Odměna dražebníka /

Odměna dražebníka

Výše odměny dražebníka

Odměna dražebníka je úplatou za jeho služby. Dražebník je oprávněný vybírat odměnu od navrhovatele a v případě movitých věci i od vydražitele. Její výše je stanovena smluvně a musí být uvedena ve smlouvě o provedení dražby, nebo v dražební vyhlášce, pokud ji hradí vydražitel.

Je-li navrhovatelem insolvenční správce, je výše odměny limitována na 10 % z ceny dosažené vydražením. Nejvýše je to však 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.