/ Slovník pojmů / Odhad ceny předmětu dražby /

Odhad ceny předmětu dražby

Odhad dražených nemovitostí a věcí movitých

Pro dražbu je nutné zajistit odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Obstarává ho dražebník. V den konání dražby nesmí být odhad starší než 6 měsíců. Pokud jde o nemovitost, podnik, jeho organizační složku, nebo o věc prohlášenou za kulturní památku, musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce. Znalec zároveň odhadne i závady, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, a příslušným způsobem upraví odhad ceny.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.