/ Slovník pojmů / Obmeškaný vydražitel /

Obmeškaný vydražitel

Obmeškaný vydražitel u veřejné dražby

Vydražitel, který ve stanovené lhůtě neuhradí cenu dosaženou vydražením, způsobí zmaření dražby a nazývá se obmeškaným vydražitelem. Následně má povinnost uhradit náklady dražby a náklady dražby opakované, která se koná z důvodu zmaření dražby vydražitelem. Obmeškaný vydražitel se také nemůže účastnit této opakované dražby.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.