/ Slovník pojmů / Náklady exekuce /

Náklady exekuce

Co zahrnují náklady na exekuci

Jedná se o náklady soudního exekutora, které vznikly během exekučního řízení. Jsou to paušálně určené nebo účelně vynaložené hotové výdaje, náhrada za ztrátu času při exekuci a náhrada za doručování písemností. Patří mezi ně také odměna soudního exekutora a daň z přidané hodnoty. Náklady exekuce jsou součástí exekučně vymáhané částky. Náklady a jejich výši specifikuje exekutor v rozhodnutí, které se nazývá “příkaz k úhradě nákladů exekuce”.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.