/ Slovník pojmů / Náklady dražby /

Náklady dražby

Náklady dražby dražební společnosti

Náklady dražby se dělí na odměnu dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby.

Co patří mezi náklady účelně vynaložené dražebníkem

  • Přiměřené náklady na zabezpečení informovanosti o dražbě včetně informací v tisku.
  • Náklady na uveřejnění dražební vyhlášky způsobem v místě obvyklým.
  • Náklady vynaložené dražebníkem na zvýšení jeho pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu, pokud s ohledem na hodnotu dražené věci bylo nutné sjednat zvýšení pojistného dražebníka o více než 10 % původního pojistného.
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.