/ Slovník pojmů / Exekuční návrh /

Exekuční návrh

Exekuční návrh - definice

Jde o návrh věřitele (oprávněného), kterým se zahajuje exekuční řízení. Podává se u soudního exekutora. Exekutor požádá nejpozději do 15 dní od doručení návrhu exekuční soud o pověření vedením exekuce. Musí v něm být uvedený exekutor, který má exekuci provést. Jeho přílohu tvoří originál nebo ověřená kopie exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.