Definice exekuce

Termín exekuce pochází z latinského exsecutio, což je vykonání, provedení. Většinou se jedná o vymožení finančního obnosu od dlužníka, ale může se jednat také o donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon exekučního titulu.

Příklady exekučních titulů

  • vykonatelné rozhodnutí soudu
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy
  • další vykonatelná rozhodnutí
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.