/ Slovník pojmů / Dražebník /

Dražebník

Dražebník a seznam dražebníků

Dražebníkem je právnická nebo fyzická osoba, která organizuje dražbu a zároveň splňuje podmínky stanovené zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování koncesované živnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj vede databázi Seznam dražebníků, která je k dispozici na serveru Centrální adresa (doménu provozuje Česká pošta a jsou zde informace o dražbách a ostatních nabídkách).

Dražebník provádějící nedobrovolné dražby musí splňovat dále tyto podmínky:

  1. Je-li právnickou osobou, musí jeho základní kapitál, popřípadě zapisovaný základní kapitál činit alespoň 5 000 000 Kč a musí být v plném rozsahu splacený.
  2. Výše pojistného plnění musí být alespoň 35 000 000 Kč.
  3. Je povinen mít svou účetní závěrku ověřenou auditorem podle zvláštního právního předpisu.
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.