/ Slovník pojmů / Centrální evidence exekucí /

Centrální evidence exekucí

Výpis z centrální evidence exekucí

Jedná se o veřejný seznam, který eviduje vyrozumění o zahájení exekuce, dále pravomocná usnesení o zastavení nebo odkladu exekuce a další údaje týkající se exekucí. Je tu možné zjistit, jestli je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor exekuci provádí i o jakou vymáhanou povinnost jde. Z evidence je možné získat výpis nebo potvrzení, že v ní určitý údaj není zapsaný.

Centrální evidenci exekucí vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis o zahájení exekuce se provádí do 3 dní po zapsání doložky provedení exekuce a rovněž do 3 dní od nabytí právní moci rozhodnutí, jako je odklad nebo zastavení exekuce. Co se týká výmazu údajů, jsou vymazány po uplynutí 15 dnů po skončení exekučního řízení.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.