/ Realizace zástavního práva dle NOZ /

Realizace zástavního práva dle NOZ

Potřebujete zpeněžit zastavený majetek? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme. Uspořádáme veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, která je v souladu s novým občanským zákoníkem.

Zástavní právo podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník definoval jiné pojetí zástavního práva, kdy kromě zajištění dluhu umožňuje zástavnímu věřiteli za určitých okolností zástavu prodat a uspokojit z ní své dluhy. Tento postup najdete v § 1359 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, kde jsou stanovené tři základní povolené způsoby výkonu:

Možnosti prodeje zástavy podle NOZ

 1. Libovolný způsob dohodnutý se zástavcem či zástavním dlužníkem, v přípustných mezích a v písemné formě.
 2. Zpeněžení ve veřejné dražbě dle zákona o veřejných dražbách.
 3. Soudní prodej zástavy dle zákonu o zvláštních soudních řízeních.

Druhý a třetí způsob bylo možné použít vždy za podmínky vykonatelného exekučního titulu. Oproti tomu první způsob, tedy “libovolný způsob dohodnutý se zástavcem či zástavním dlužníkem, v přípustných mezích a v písemné formě” nevyžaduje součinnost soudu. Provádí ho přímo zástavce nebo jím pověřená osoba bez exekučního titulu.

Způsob prodeje zástavy musí být sjednaný již v zástavní smlouvě a nejčastěji to bývá:

 • zpeněžení v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
 • prodej zástavy prostřednictvím třetí osoby
 • dobrovolná dražba
 • nucená správa

S ohledem na zákonnou odpovědnost zástavce vlastníkovi, doporučujeme prodej svěřit odborné realitní společnosti nebo dražebníkovi. Ten zajistí zpeněžení v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Tato forma prodeje zástavy je jako jediná ze čtyř uvedených dostatečně definovaná občanským zákoníkem.

Zájemcům o prodej zástavy nabízíme kompletní zajištění těchto způsobů prodeje:

 • zpeněžení v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
 • prodej zástavy prostřednictvím třetí osoby

Jaký je postup při prodeji zástavy dle § 1359 odst. 1 občanského zákoníku

 1. Uzavřeme smlouvu o provedení veřejné soutěže nebo prodeje „z volné ruky“.
 2. Oznámíme dlužníkovi zahájení výkonu zástavního práva a zápis poznámky do KN.
 3. Uveřejníme nabídky na realitních portálech, zejména sreality.cz aj.
 4. Přijmeme a následně vyhodnotíme nabídky a výsledky zaprotokolujeme. Poté informujeme dlužníka a další věřitele.
 5. Připravíme kupní smlouvy, které zástavní věřitel uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Ten poté uhradí kupní cenu.
 6. Po úhradě kupní ceny podáme návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby došlo k převodu vlastnického práva na nového vlastníka a současně výmazu všech omezení.
 7. Zástavní věřitel nám uhradí provizi za zprostředkování a následně vypořádá své pohledávky a pohledávky dalších zástavních věřitelů. Případnou hyperochu (částku, která zbyde) vyplatí původnímu vlastníkovi.

Kolik stojí zpeněžení zástavy?

 • Odměna za prodej zástavy se pohybuje okolo 5 % bez DPH z realizované ceny.
 • Odměnu hradí dlužník, pohledávka zástavního činitele se o tuto částku nesnižuje.
Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi pro vás vypracujeme nabídku našich služeb.