Opakovaná dražba Fordu Transit 260S, 2.6 tuny, nepojízdný, r.v.2008

9 900 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: FORD, obchodní označení: TRANSIT 260S, kategorie vozidla: N1, typ: FAE6, varianta: P8FA1B, verze: A3, RZ: 9A76654, datum 1. registrace vozidla: 1.12.2008, VIN: WF0XXXBDFX8D20145, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon: 63 kW, palivo: NM, typ motoru: P8FA, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: TMAVĚ MODRÁ TRUE, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.2.2019, Stav tachometru nezjištěn, počet ujetých km odhadem minimálně 20000/rok, ke 14.3.2017 byl stav najetých km 204 354, skutečný stav km není znám. (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Ford Transit 260S. Rozvor: 2933 mm Celková délka: 2 582 mm Celková výška: 2 313 mm Celková šířka: 1 974 mm Provozní hmotnost: 1 709 – 1 888 kg Povolení hmotnost: 2600 kg Rozměry ložné plochy: d: 2 582 mm š: 1 762 mm První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vozidlo nepojízdné, nefunkční akumulátor, vadná elektroinstalace, dle dostupných informací s závadou motoru většího rozsahu, stav tachometru nezjištěn, celkový počet ujetých km stanoven odhadem. V případě uvedení do provozu, nutné realizace STK je žádoucí celková kontrola a oprava všech skupin, výměny provozních náplní. Spoje el. instalace korodované, celková koroze a velké množství mechanických poškození na povrchu karoserie, prosezelé LP sedadlo. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1923/018/20. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000061 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 09. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 9 900 Kč
Tržní cena 16 400 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 9.9.2020 od 15:00 do 15:30
2. termín 14.9.2020 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, Praha 5, Smíchov, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E., odkaz na mapy.cz: //mapy.cz/s/3b7Id.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
9 900 Kč
Výtěžek dražby
16 400 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.