Opakovaná aukce CITROËN C-CROSSER 2.2HDI 16V Collection Combi

139 200 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL KOMBI, značky: CITROËN, obchodní označení: C-CROSSER, kategorie vozidla: M1, typ: V, varianta: VV4HN, verze: VV4HNH/2, RZ: 1UB2814, datum 1. registrace vozidla: 31.3.2009, VIN: VF7VV4HNH9U951626, zdvih. objem: 2179 ccm, výkon: 115/4HN kW, palivo: NM, typ motoru: 4HN, směrnice EHS/ES: 83-05B, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ŠEDÁ, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 7, STK platná do: 1.9.2023, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 149 503 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Mimořádná výbava automobilu CITROËN C-CROSSER 2.2HDI 16V Collection Combi:
Automatická klimatizace, navigace, bluetooth, dešťový senzor, tempomat, multifunkční volant, kožená sedadla.
První registrace automobilu byla na území SRN, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 0903/009/21.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 3.3.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů od provedení aukce k rukám navrhovatele způsobem stanoveném v Kupní smlouvě.
Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na odměnu Organizátora aukce.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000094 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 10. 02. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 139 200 Kč
Tržní cena 139 200 Kč
Jistina 10 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 02.02.2022 od 14:00 do 14:30
2. termín 07.02.2022 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Pavlík, Pražákova 512/52, 619 00 Brno – Horní Heršpice, GPS: 49.1664217N, 16.6034411E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/2mrPe
Cenové podmínky
Cenové podmínky
139 200 Kč
Výtěžek dražby
139 200 Kč
Tržní cena
10 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.