Nedobrovolná dražba činžovního domu v Jablonci nad Nisou

13 398 238 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby: Soubor věcí nemovitých, a to: A. • pozemek st. parc.č. 595/3 o výměře 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost, stojící na pozemku st. parc. č. 595/3; • pozemek parc.č. 215/2 o výměře 125 m2, zahrada; • pozemek parc.č. 217/2 o výměře 214 m2, ostatní plocha; • pozemek parc. č. 3039 o výměře 238 m2, ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou v na LV č. 7258 pro katastrální území Jablonec nad Nisou. B. Jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů: č.p. / č.jednotky Způsob využití Vymezeno v Budově: Podíl na společných částech domu a pozemku 3/1 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5104/273478 3/2 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3043/273478 3/3 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5078/273478 3/4 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2948/273478 3/5 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2544/273478 3/6 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5298/273478 3/7 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3049/273478 3/8 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5350/273478 3/9 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 4443/273478 3/10 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2671/273478 3/11 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2716/273478 3/12 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5482/273478 3/13 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2994/273478 3/14 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5493/273478 3/101 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 16403/273478 3/102 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2327/273478 3/103 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2455/273478 3/104 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 6058/273478 3/105 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 7794/273478 3/106 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 8951/273478 3/107 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1731/273478 3/108 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1776/273478 666/1 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3269/273478 666/2 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5191/273478 666/3 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 8389/273478 666/4 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2444/273478 666/5 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3355/273478 666/6 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3377/273478 666/7 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3986/273478 666/8 rozestavěná jednotka č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5070/273478 666/101 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 19802/273478 666/102 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 12714/273478 666/103 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1667/273478 666/104 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 10981/273478 666/105 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 21871/273478 666/106 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1744/273478 666/107 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 4240/273478 666/108 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2351/273478 666/109 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 5356/273478 666/110 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 4197/273478 666/111 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2243/273478 666/112 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1647/273478 666/113 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2194/273478 666/114 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3181/273478 666/115 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2152/273478 666/116 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2340/273478 666/117 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2738/273478 666/118 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2200/273478 666/119 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 554/273478 666/120 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1595/273478 666/121 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1877/273478 666/122 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3159/273478 666/123 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2243/273478 666/124 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 1647/273478 666/125 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2194/273478 666/126 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3069/273478 666/127 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2152/273478 666/128 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2795/273478 666/129 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 3034/273478 666/130 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 2225/273478 666/131 jiný nebytový prostor č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 4527/273478 včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, a to budovy č.p. 3, 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st. parc. č. 595/1 a pozemku st. parc. č. 595/1 o výměře 873 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou v na LV č. 13 887 a 13 888 pro katastrální území Jablonec nad Nisou. Popis předmětu dražby: Stavba je situována do centra města, cca 150 m vzdušnou čárou od Mírového náměstí. Vstup do objektu je od severovýchodu a jihozápadu ze dvora. Objekt má členitý půdorys, v nejvyšší úrovni je šestipodlažní, podsklepený. Pozemek je jako celek rovinatý, nepravidelného tvaru s rozdílnou výškovou úrovní tak, že p.č. 217/2 je cca 1,60 m níž než ostatní parcely. Jedná se o šestipodlažní podsklepenou vnitřní řadovou zděnou stavbu s plochou střechou. Datum, od kterého je stavba či její část užívána se nepodařilo zjistit ani v archivu stavebního úřadu dohledat. První zmínka o existenci stavby č.p. 3 je z r. 1888, nicméně se předpokládá, že v té době už severozápadní část existovala ovšem v jakém rozsahu se nepodařilo zjistit. Plán na stavbu uliční části jihovýchodní pochází taktéž z roku 1869. K tomuto datu je stavba č.p. 3 už na plánu vyznačena. Stavba je v rozpracované úpravě na bytový dům. V malé části jsou v budově kanceláře. V přízemí jsou situovány obchodní prostory s příslušenstvím, vstupní recepce. V suterénu je vinárna a provozní prostory (kotelna, rozvodna, sklady, část obchodních prostor). Ve stavebně montážních pracích nebylo delší dobu pokračováno, objekt byl navštěvován nepřizpůsobivými občany a vybavení bylo zcizováno a poškozováno (zejména instalační materiály, vybavení elektro, zdravotechnika, topení). To se negativně projevilo na stavu stavby. Převažující účel užití stavby je jako bytový dům, resp. budova - domy vícebytové netypové. Vytápění je ústřední plynové. Kotle byly odstraněny i část topných těles. Vytápění budovy bylo dříve ještě prováděno tepelným čerpadlem v kotelně v suterénu. Vrty jsou umístěny mimo budovu. Celé toto zařízení není funkční, dle informací získaných od bývalého správce by si pro zprovoznění vyžádalo rozsáhlou opravu. Stavebně technický stav je celkově zhoršený. Rekonstrukce, resp. její zahájení v r. 2003, nebyla dokončena. Před r. 2003 nebyla stavba užívána, doba se nepodařila zjistit. VZT resp. strojovna je nefunkční. U konstrukcí a vybavení, které jsou ve stavbě zastoupeny z více různých materiálů, různého stáří (opotřebení) je celkové opotřebení dané konstrukce či vybavení stanoveno na základě odborného odhadu vycházejícího z váženého průměru zastoupení předmětného materiálu v celku a jeho stáří (opotřebení). Na předmětu dražby váznou tato práva: a) Budova č.p. 3 a budova č.p. 666, byt. dům, část obce Jablonec nad Nisou na pozemku st.parc. č. 595/1 jsou rozestavěny na základě stavebního povolení. b) K pozemkům parc. č. 215/2 a parc. č. 3039 jsou zapsána v katastru nemovitostí v části B1 LV č. 7258 tato práva: • Věcné břemeno chůze a jízdy přes parc. č. 216/4, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1745/1995 ze dne 28.6.1995. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.7.1995, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: Z-2400887/1995-504; • Věcné břemeno chůze a jízdy dle GP č. 3350-323/2003 přes st. parc. č. 1021/2, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 03.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.10.2006, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-4333/2006-504; • Věcné břemeno (podle listiny) právo oprav a údržby kanalizace dle GP 3770-526/2006 na pozemku st. parc. č. 1021/2, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 03.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.10.2006, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-4333/2006-504; c) K pozemku parc. č. 217/2 jsou zapsána v katastru nemovitostí tato omezení: • Věcné břemeno (podle listiny), Jízda a chůze pro Jirků Eva, nar.: 25.2.1955, Fügnerova 2092/3, zřízené na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 2169/1995 ze dne 4.9.1995. Právní účinky vkladu práva ke dni 4.9.1995, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: Z-2401052/1995-504; • Věcné břemeno (podle listiny), Jízda a chůze pro Jirků Miloš, nar.: 26.10.1960, Fügnerova 2092/3, zřízené na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 2169/1995 ze dne 4.9.1995. Právní účinky vkladu práva ke dni 4.9.1995, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: Z-2401052/1995-504; d) K pozemkům parc. č. 215/2 a parc. č. 3039 je zapsáno v katastru nemovitostí toto omezení: • Věcné břemeno chůze a jízdy a parkování jednoho motorového vozidla dle GP č. 3795-525/2006 pro kteréhokoliv vlastníka st. parc. č. st. 1021/2, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 03.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.10.2006, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-4333/2006-504; e) K pozemku parc. č. 215/2 je zapsáno v katastru nemovitostí toto omezení: • Věcné břemeno chůze a jízdy dle GP č. 3795-529/2006 pro kteréhokoliv vlastníka st. parc. č. 1021/2, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 03.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.10.2006, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-4333/2006-504; f) K nemovitým věcem zapsaným na LV č. 7258 jsou zapsána v katastru nemovitostí tato práva: • Věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 216/4, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1745/1995 ze dne 28.6.1995. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.7.1995, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: Z-2400887/1995-504; • Věcné břemeno chůze a jízdy dle GP č. 3350-323/2003 přes pozemek st. parc. č. 1021/2, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 03.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.10.2006, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-4333/2006-504; • Věcné břemeno (podle listiny) právo oprav a údržby kanalizace dle GP 3770-526/2006 na pozemku st.parc.č. 1021/2, kú. Jablonec nad Nisou, zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 03.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.10.2006, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-4333/2006-504; • Zástavní právo smluvní, 1) pohledávky do celkové výše 20 000 000 Kč s příslušenstvím, 2) veškerých budoucích pohledávek do celkové výše 20 000 000 Kč, které vzniknou do 31.3.2027 pro Debtis Causa, a.s.. IČO: 282 28 791, sídlem Praha 1, Karlova 180/20, PSČ: 110 00, váznoucí na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ZN3/388/07/LCD ze dne 10.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.12.2009. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5014/2009-504 a Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky 6730_02-1650/2013/Posp. ze dne 10.9.2013. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-8940/2013-504; • Zástavní právo pro pohledávku ve výši 1 080 000 Kč zřízené ve prospěch Česká republika, RČ/IČO: 00000001, vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva čj.: 1031396/2015/2604-00540-506663 ze dne 30.07.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5831/2015-504; • Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva čj.: 1031396/2015/2604-00540-506663 ze dne 30.07.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5831/2015-504; • Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva čj.: 1031396/2015/2604-00540-506663 ze dne 30.07.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5831/2015-504; • Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné; dle Oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné KOVA Group a.s. ze dne 27.10.2015. Právní účinky zápisu ke dni 27.10.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.:Z-5267/2015-504; 2)K nemovitým věcem zapsaným na LV č. 13 887 a 13888 jsou zapsána v katastru nemovitostí tato práva a omezení: • Zástavní právo smluvní, 1) pohledávky do celkové výše 20 000 000 Kč s příslušenstvím, 2) veškerých budoucích pohledávek do celkové výše 20 000 000 Kč, které vzniknou do 31.3.2027 pro Debtis Causa, a.s.. IČO: 282 28 791, sídlem Praha 1, Karlova 180/20, PSČ: 110 00, váznoucí na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ZN3/388/07/LCD ze dne 10.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.12.2009. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5014/2009-504 a Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky 6730_02-1650/2013/Posp. ze dne 10.9.2013. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-8940/2013-504; • Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky do výše 25 000 000 Kč pro Jihočeská rybníkářská, a.s.. IČO: 260 25 451, sídlem Kladno, Kročehlavy, Dlouhá 886, PSČ: 272 01, váznoucí na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 18.5.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.5.2011. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-2006/2011-504; • Zástavní právo pro pohledávku ve výši 1 080 000 Kč zřízené ve prospěch Česká republika, RČ/IČO: 00000001, vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva čj.: 1031396/2015/2604-00540-506663 ze dne 30.07.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5831/2015-504; • Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva čj.: 1031396/2015/2604-00540-506663 ze dne 30.07.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5831/2015-504; • Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého vzniklé rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva čj.: 1031396/2015/2604-00540-506663 ze dne 30.07.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-5831/2015-504; • Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné; dle Oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné KOVA Group a.s. ze dne 27.10.2015. Právní účinky zápisu ke dni 27.10.2015. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-5267/2015-504; Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000002 / 15 - 1
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 01. 2016  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 13 398 238 Kč
Tržní cena 19 140 340 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 1 000 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín dne 17.12.2015 v 10.00 hod.
2. termín dne 21.1.2016 v 10.00 hod.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
13 398 238 Kč
Výtěžek dražby
19 140 340 Kč
Tržní cena
1 000 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.