/ Dražby pro notáře /

Dražby pro notáře

Jste notářem v roli soudního komisaře nebo insolvenčním správcem pověřeným likvidací dědictví? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. Zajišťujeme zpeněžení majetku z likvidační podstaty veřejnou dražbou.

Dědictví a odúmrť

Na notáře nebo insolvenčního správce často připadne nelehký úkol s likvidací dědictví tzv. odúmrtě, které je předlužené a dědici se ho logicky vzdali. Touto likvidací se rozumí prodej jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku.

Možnosti prodeje:

 • V dražbě provedené soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o výkonu rozhodnutí nebo exekuci.
 • Kupní smlouvou, kterou s nabyvatelem uzavře likvidační správce nebo notář.
 • Ve veřejné dražbě provedené dražebníkem podle jiného právního předpisu.
 • V dražbě provedené soudním exekutorem podle jiného právního předpisu.

5 důvodů, proč je pro notáře a likvidační správce výhodná dražba

 • Jsou s ní spojené nižší administrativní náklady.
 • Je úsporou času notáře, likvidačního správce a jeho zaměstnanců (aparátu).
 • Při dražbě se přenáší odpovědnosti za výsledek prodeje majetku na dražebníka.
 • Provedenou dražbu lze napadnout pouze ve lhůtě 3 měsíců od jejího provedení, kdy ji může napadnout pouze omezený okruh osob.
 • Dražba je přechod vlastnického práva a lze její pomocí „zhojit“ drobné právní vady, např. nedořešené převody aut v registru vozidel aj.

Jaký majetek z pozůstalosti umíme prodat v dražbě

Prodat ve veřejné dražbě lze prakticky cokoliv, co jde zpeněžit, pokud to není zakázáno zákonem. Dražený majetek aktivně nabízíme zájemcům, a proto můžeme tvrdit, že vydražíme cokoliv.

Nejčastěji dražené předměty dědictví:

 • Z nemovitostí: bytové a nebytové jednotky, družstevní byty, rodinné a činžovní domy, chaty, stavební a zemědělské pozemky a také spoluvlastnické podíly na tom všem.
 • Z movitých věcí: dopravní prostředky, stroje, vybavení domácnosti aj.
 • Speciality: obchodní podíly ve společnostech, pohledávky a akcie.

Jak majetek z pozůstalosti prodáváme

 • Dražíme podle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, pojištění odpovědnosti za škodu máme s limitem 35 mil. Kč.
 • Dražby provádíme tím nejtransparentnějším způsobem - elektronicky v souladu se zákonem o veřejných dražbách na portálu www.jrdrazby.cz.
 • Majetek vždy oceníme, buď provedeme odborný odhad, nebo objednáme znalce.
 • Děláme vše pro maximální výtěžek dražby, dražby inzerujeme a zajišťujeme více prohlídek, než vyžaduje zákon o veřejných dražbách.
 • Náklady na ocenění a správu draženého majetku přebíráme na sebe a vypořádáme je až po dražbě.

Zajímá vás, co jsme už úspěšně vydražili?

V dražbě se nám podařilo prodat desítky domů, bytů, chat, pozemků, automobilů, ale také třeba vybavení domácnosti. Rádi pomůžeme i vám.

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám poptávku a my vám zašleme konkrétní nabídku na podmínky provedení dražby.