/ Dražby pro advokátky a advokáty /

Dražby pro advokátky a advokáty

Zajišťujete vymáhání pohledávek nebo likvidaci majetku společností? Chcete dosáhnout optimální prodejní ceny s ohledem na rychlost a transparentnost prodeje? Pak zvolte dražbu.

Prodej prostřednictvím veřejné dražby je nezpochybnitelný jak finanční správou, tak orgány činnými v trestním řízení. Již podstata definice veřejné dražby v §2 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách vylučuje jakoukoliv odpovědnost navrhovatele za výsledek dražby.

7 důvodů, proč je pro advokáty výhodná dražba

 • Úspěšnost je 98 % - dražba se uskuteční v předem stanovené lhůtě.
 • Veřejná dražba je levnější a rychlejší než exekutorská dražba.
 • Jde o transparentní způsob prodeje majetku z insolvencí a likvidací.
 • Při dražbě se přenáší odpovědnosti za výsledek prodeje majetku na dražebníka.
 • Dražba je přechod vlastnického práva a lze jejím pomocí „zhojit“ drobné právní vady, např. nedořešené převody aut v registru vozidel aj.
 • V případě spoluvlastnických podílů odpadá problém s předkupním právem spoluvlastníka, které se uplatňuje přímo ve veřejné dražbě u dražebníka.

Kdy zvolit prodej v dražbě

Kdy má smysl uvažovat o prodeji v dražbě
 • Je třeba zajistit rychlý a transparentní způsob prodeje.
 • Jedná se o majetek z likvidací, insolvencí nebo o majetek zajištěný zástavním právem.
 • Majetek je třeba prodat do určitého termínu.
Kdy nemá smysl uvažovat o prodeji v dražbě
 • Byl vydán exekuční příkaz k prodeji.
 • Na majetku vázne předkupní nebo zadržovací právo.
 • Očekáváný výtěžek dražby je nad odhadní cenou prodávaného majetku.

Jaký majetek umíme zpeněžit ve veřejné dražbě

Prodat ve veřejné dražbě je možné v podstatě všechno, co jde zpeněžit, pokud to není zakázáno zákonem. Dražený majetek aktivně nabízíme zájemcům, a proto můžeme tvrdit, že vydražíme cokoliv.

 • Z movitých věcí: dopravní prostředky, hromadné skladové zásoby, stroje, železný šrot aj.
 • Z nemovitostí: bytové a nebytové jednotky, družstevní byty, rodinné a činžovní domy, chaty, stavební a zemědělské pozemky a také spoluvlastnické podíly na tom všem.
 • Speciality: pohledávky, akcie a obchodní podíly ve společnostech

Jak pracujeme

 • Dražíme podle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, pojištění odpovědnosti za škodu máme s limitem 35 mil. Kč.
 • Dražby provádíme tím nejtransparentnějším způsobem - elektronicky v souladu se zákonem o veřejných dražbách na portálu www.realdrazby.cz.
 • Majetek vždy oceníme, buď provedeme odborný odhad, nebo objednáme znalce.
 • Děláme vše pro maximální výtěžek dražby, dražby inzerujeme a zajišťujeme více prohlídek, než vyžaduje zákon o veřejných dražbách.
 • Náklady na ocenění a správu draženého majetku přebíráme na sebe a vypořádáme je až po dražbě.

Podívejte se, co jsme už vydražili

Vydražili jsme desítky domů, bytů, aut, strojů, pohledávek a dalších movitých věcí. Rádi pomůžeme i vám.

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám poptávku a my vám zašleme konkrétní nabídku na podmínky provedení dražby.