/ Dražba zemědělských pozemků a lesů /

Dražba zemědělských pozemků a lesů

Ať už jste svůj pozemek zdědili nebo získali v restituci, pokud ho nevyužíváte a uvažujete o prodeji, je dobré zvážit všechny možnosti. Uspořádáním dražby oslovíme nejen zemědělská družstva a investory, ale šanci zúčastnit se dostanou i místní drobní zemědělci. Veřejnou dražbou zemědělských pozemků dosáhneme vždy nejvyšší možné ceny.

Zemědělskou půdu a lesy často vlastní někdo jiný než ten, kdo na nich hospodaří. Mnoho vlastníků je získalo v restituci, ale za 40 let se již vazby k půdě i lesům zpřetrhaly. Často žijí jinde, než vlastní pozemky. Ty mají někdy tvar úzkého pruhu v rámci celiny a přístup k nim je komplikovaný buď přes jiné pozemky, nebo rozorané meze. Často je kupují nájemci, kteří na nich hospodaří, ale za odkup většinou nabízejí cenu, která není právě férová.

3 důvody, proč prodat zemědělskou půdu ve veřejné dražbě

  • Prodejem v dražbě oslovíte více zájemců, které přiláká nízká cena.
  • Díky licitaci dosáhnete vyšší ceny než klasickou nabídkou prodeje.
  • Zpeněžíte majetek, který vám nyní nepřináší žádný užitek.

Jak pracujeme

  • Dražby provádíme tím nejtransparentnějším způsobem - elektronicky v souladu se zákonem o veřejných dražbách na portálu www.jrdrazby.cz.
  • Dražíme podle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.
  • Majetek vždy oceníme, buď provedeme odborný odhad, nebo objednáme znalce.
  • Děláme vše pro maximální výtěžek dražby, dražby inzerujeme a zajišťujeme více prohlídek, než vyžaduje zákon o veřejných dražbách.
  • Náklady na ocenění a správu draženého majetku přebíráme na sebe a vypořádáme je až po dražbě.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu máme s limitem 35 mil. Kč.
Chcete, abychom pro vás veřejnou dražbu uspořádali?

Ozvěte se nám, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a vše připravíme.