Dražba vozu BMW 530D 190 kW Touring Mpaket, r.v. 2015, odpočet DPH

279 900 Kč
Nejnižší podání
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: BMW, obchodní označení: 530 D, kategorie vozidla: M1, typ: 5K, varianta: 5K11, verze: 6A250000, RZ: 5AA9570, datum 1. registrace vozidla: 27.3.20105, VIN: WBA5K11020D943551, zdvih. objem: 2 993 ccm, výkon: 190 kW, palivo: NM, typ motoru: N57D30A, směrnice EHS/ES: 2 993 CCM / 190 KW, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 27.3.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 207 311 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava vozidla odpovídá modelu BMW 530D 190 kW Touring Mpaket.
První registrace automobilu byla na území SRN, první registrace v ČR byla 30.10.2015. Automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1877/014/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000100 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 31. 10. 2019  10:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 279 900 Kč
Tržní cena 311 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23.10.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 29.10.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
279 900 Kč
Nejnižší podání
311 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličina, němčina

+420 721 060 060

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.