Dražba vozidla Volkswagen Amarok Diesel 2.0 TDI 4MOTION Double Cab, nepojízdný, KO motor

155 200 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: AMAROK, kategorie vozidla: N1G, typ: 2H, varianta: DCCDBAX1, verze: AM6AM6C600, RZ: 6H88318, datum 1. registrace vozidla: 22.6.2011, VIN: WV1ZZZ2HZB8057228, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 90 kW, palivo: NM, typ motoru: CDB, směrnice EHS/ES: 692/2008E, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: DOUBLE CAB, spojovací zařízení: A 50-X, počet míst k sezení: 2-5, STK platná do: 9/2019, počet ujetých kilometrů: podle prohlídky a záznamu držitele 450 000 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Volkswagen Amarok Diesel 2.0 TDI 4MOTION Double Cab.

Technické parametry:
Rozvor: 3 095 mm
Celková délka: 5 181 mm
Celková výška: 1 834 mm
Celková šířka: 1 944 mm
Provozní hmotnost: 1 948 kg
Povolení hmotnost: 2 820 kg
První registrace automobilu byla na území SRN, nepojízdné, částečně rozebraný motor, rozsah nelze přesně určit, vzhledem k vysokému počtu uj. Km lze předpokládat nutnou celkovou opravu motoru a příslušenství. Poslední známý údaj stavu tachometru: 298 741 km k 4. 11. 2017, lze předpokládat cca 50 000 km/ rok, tj. 450 000 km. Tento údaj pro výpočet amortizace za uj. Km při těchto km není podstatný - určitě 100% amortizace.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1937/032/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000048 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 12. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 58 200 Kč
Tržní cena 64 600 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 8.12.2020 od 14:00 do 14:30
2. termín 14.12.2020 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním k předmětu dražby neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
155 200 Kč
Výtěžek dražby
64 600 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.