Dražba Volvo FLM 240 42 R, nosič kontejnerů a manipulační jeřáb, jen 70 tis km, odpočet DPH

958 400 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby: Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL NOSIČ KONTEJNERŮ, značky: VOLVO, obchodní označení: FL M 240 42R, kategorie vozidla: N3, typ: FL, varianta: M, verze: 14L, RZ: 6U30750, datum 1. registrace vozidla: 29.12.2010, VIN: YV2TN12A2BB578902, zdvih. objem: 7 146 cm3, výkon: 181 kW, palivo: NM, typ motoru: D7F240, směrnice EHS/ES: 2006/51G EURO 5, počet náprav-z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: NOSIČ KONTEJNERU TNH 7, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 29.4.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 70 598 km, skutečný stav km není znám. (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Rozvor: 4 100 mm Celková délka: 6 800 mm Celková výška: 3 100 mm Celková šířka: 2 550 mm Provozní hmotnost: 6 950 kg Povolení hmotnost: 14 000 kg Rozměry ložné plochy: d: 4 250 mm š: 2 240 mm Další výbava automobilu: Nosič kontejnerů TNH 7, SN: 81/6/STT/10, výrobce TECHNOCAR s.r.o. Nízký kontejner Manipulační jeřáb AMCO VEBA V8O8N 2S, vč. 29574 s nosností 3080 kg – poškozená převodovka hydrauliky Automobil koupený v ČR jako nový, RZ v depozitu, stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace a stav jednotlivých CO skupin uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5603/158/2018. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazbu DPH 21 % a takto je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000030 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 2. 11. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 958 400 Kč
Tržní cena 836 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23.10.2018 od 09:30 do 10:00
2. termín 30.10.2018 od 14:30 do 15:00
3. termín 02.11.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
958 400 Kč
Výtěžek dražby
836 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.