Dražba Volkswagen Crafter 2,5 TDI 100 kW L4H2, lze uplatnit odpočet DPH

155 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby: Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: CRAFTER, kategorie vozidla: N1, typ: 2EKE2, varianta: LM5C1350, verze: L, RZ: 1AM1158, datum 1. registrace vozidla: 22.12.2009, VIN: WV1ZZZ2EZA6017133, zdvih. objem: 2 461 ccm, výkon: 100 kW, palivo: NM, typ motoru: CECA, směrnice EHS/ES: 2008/74K, počet náprav - z toho hnaných: 2 - 1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: T7T7 ŠEDOBÍLÁ, počet míst k sezení: 2/3, STK platná do: 1/2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 251 008 km. (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Automobil zakoupen v ČR jako nový, automobil vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Výbava automobilu Volkswagen Crafter 2,5 TDI 100 kW L4H2: Klimatizace, délka a šířka ložné plochy: 4 300 mm x 1 780 mm, celkové délka a výška vozidla: 6 945 mm x 2 725 mm. Technický popis stavu automobilu: Směrnice EHS/ES č.: 2008/74K, EURO 5 Motor Typ: CECA, výkon: 100 kW, původní, stav odpovídá stáří. Spojka: Původní, stav odpovídá stáří. Převodovka: Původní, stav odpovídá stáří. Přední náprava a řízení: Původní, stav odpovídá stáří. Zadní náprava: Původní, stav odpovídá stáří. Brzdy ABS: Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří. Elektr. Soustava: Původní. Akumulátor: Na hranici životnosti, nutná výměna. Karoserie: Původní, stav odpovídá stáří. Lak: Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří. Interiér: Stav odpovídající provoznímu stáří. Kola: Plechová, stav odpovídá stáří. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000084 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 10. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 155 000 Kč
Tržní cena 220 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 20 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 03.10.2017 od 9:30 do 10:00
2. termín 10.10.2017 od 9:30 do 10:00
3. termín 17.10.2017 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: A-Autodíly, Na břehu 26, Praha 9, Vysočany. GPS: 50.1076525N, 14.4989119E.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
155 000 Kč
Výtěžek dražby
220 000 Kč
Tržní cena
20 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.