Dražba valníkového vozidla Iveco Daily 35c15

70 890 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: IVECO, obchodní označení: DAILY 35C15, kategorie vozidla: N1, typ: IS35C15, varianta: ID11C1C, verze: DA4EA2BG66, RZ: 3AE1439, datum 1. registrace vozidla: 29.11.2012, VIN: ZCFC35A7405912183, zdvih. objem: 2 998 ccm, výkon: 107 kW, palivo: NM, typ motoru: F1CE3481J, směrnice EHS/ES: 692/2008I, EURO 5, počet náprav - z toho hnaných: 2-1(ZADNÍ), převodovka: MANUÁLNÍ, barva: -, karoserie: VALNÍK, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 26.11.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 566 661 km, skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Iveco Daily 35c15. Topení Eberspacher, valníková a spací nástavba vč. top./chlaz. provedena u nového vozidla na podvozek spol. SAP, Snět 24 Dolní Kralovice, podloženo fa 120100452 z 27.11.2012 v ceně 186 000,00 Kč vč. DPH. Technické parametry: Rozvor: 4 100 mm Celková délka: 7 470 mm Celková výška: 3 200 mm Celková šířka: 2 680 mm Provozní hmotnost: 2 300 kg Povolení hmotnost: 3 500 kg Rozměry ložné plochy: d: 4 970 mm š: 2 110 mm Závěr: odřený lem PP blatníku, chybí lišta LP dveří/ pod plnícím hrdlem paliva/, svítí kontrolka závady elektroinstalace, nutné zjištění závady a oprava dle zjištění, vyjmutý radiopřijímač, chybějící kryt, bez centrálního zamykání, nutná celková kontrola event. oprava před realizací STK. První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č 1912/007/20. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000008 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 26. 05. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 70 890 Kč
Tržní cena 66 900 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 20.5.2020 od 14:00 do 14:30
2. termín 25.5.2020 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
70 890 Kč
Výtěžek dražby
66 900 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.