Dražba traktoru SAME Virtus J 90 DTLS, nepoužívaný (5 motohodin), možnost odpočtu DPH 21%

797 600 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: SAME, obchodní označení: VIRTUS, kategorie vozidla: T3, typ: 15S, varianta: 90T, verze: SW, RZ: NENÍ REGISTROVÁNO, datum 1. registrace vozidla: NENÍ REGISTROVÁNO, VIN: ZKDY3302W0TS10008, zdvih. objem: 3 620 ccm, výkon: 104,65 kW, palivo: NM, typ motoru: VZNĚTOVÝ DEUTZ, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ KOMBINOVANÁ, karoserie: PRŮBĚŽNÝ MOSTOVÝ + KABINA, spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2, počet míst k sezení: 1, stav počítače motohodin: 5, skutečný stav počítače motohodin není znám. dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Značka a typ traktoru: SAME Virtus J 90 DTLS, typ 15S90T3SW Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1 Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie Technický průkaz: není registrován COC List: E/209247 Rok výroby: 2015 Druh karoserie: průběžný mostový rám+kabina Obsah, druh a výkon motoru: 3 620 cm3, vznětový DEUTZ, 104,65 kW Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední 380/85 R 24, zadní 420/85 R 34 Barva: červená kombinovaná Datum prvního uvedení do provozu: Není registrován Stav počítače motohodin: 5 Technická prohlídka platná do: - Tech. data: Max. rychlost: 40 km/h Šířka: 1970 mm Délka: 4702 mm Výška: 2 782 mm Spojovací zařízení: třída TBZ KAT. 2 Další doplňky: mechanická převodovka 20+20, klimatizace, vývodový hřídel vzadu 540 ot./min. tříbodový závěs vzadu, hydraul. systém BOSCH, pohon 4x4 Zjištěné závady: Chybí závěs, kompresor, baterie je vybitá Předmět dražby neplní aktuálně platnou emisní normu pro nové traktory, homologace začíná „e13*2003/-------------„, Navrhovatel zajistil zařazení předmětu dražby do režimu „doprodej vozidel“ na Ministerstvu dopravy České republiky a přihlášení do provozu se řídí Metodikou Ministerstva dopravy č. 5/2017-150-METO/1 a registrace je možná do 31.12.2019. https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Metodiky-(1)/5_2017-150-METO_1_1_5_2017-150-METO_1_1_Informace_o_doprodeji_traktoru_s_homologaci_dle_2003l37lES.doc.aspx?lang=cs-CZ, Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3430-112/18. Omezení váznoucí na předmětu dražby: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000043 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 23. 11. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 797 600 Kč
Tržní cena 447 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 65 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny:
1. termín 08.11.2018 od 14:00 do 14:30
2. termín 15.11.2018 od 14:00 do 14:30
3. termín 22.11.2018 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: BAZAR STROJŮ s.r.o., Holohlavy 248, 503 03 Smiřice. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Předmět dražby si je možné nechat prohlédnout vlastním technikem. Více informací na tel 257 313 330.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
797 600 Kč
Výtěžek dražby
447 000 Kč
Tržní cena
65 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.