Dražba traktoru New Holland TD5.85, 4,5MH, r.v. 2017 odpočet DPH

620 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý traktor KOLOVÝ, značky: NEW HOLLAND, obchodní označení: TD5.85, kategorie vozidla: T2A, typ: LR, varianta: LRAC4B, verze: KAB./4WD/40KMH, RZ: -, datum 1. registrace vozidla: -, VIN: HLRTD585VJLR00737, zdvih. objem: 3387 ccm, výkon: 63 kW, palivo: NAFTA, typ motoru: -, směrnice EHS/ES: 2000/25/EG; ST3B:KAT.N, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT., barva: MODRÁ, počet míst k sezení: 2, STK platná do: -, přečtený stav počítadla motohodin: 4,5 MH, skutečný stav motohodin není znám. (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Mimořádná výbava traktoru New Holland TD5.85: tříbodový závěs TZB3, výstupní hnací hřídel. Technické parametry: Rozměr pneu: přední 380/70 R 24, zadní 480/70 R34 Max. rychlost: 40 km Celková délka: 4080 – 4175 mm Celková šířka: 2450 – 2550 mm Celková výška: 2640 – 2810 mm Závady: motor lze nastartovat, ale ihned po startu uniká prasklinou bloku motoru a spodního krytu motoru velké množství oleje. Při volnoběžných otáčkách motoru odhadem 100 ml oleje za minutu. Nutná výměna bloku motoru, případně polomotoru. Prasklina motoru. Traktor má po pádu mírně ohnutý a deformovaný výfuk + prasklé sklo pravého zpětného zrcátka. Ostatní skupiny jsou v bezvadném stavu, jelikož se jedná o nový nepoužitý stroj. Traktor dosud není registrován v registru vozidel, COC certifikáty k dispozici, vozidlo vyžaduje opravu motoru. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném odborném posudku ze dne 18.6.2019 č. TK 54/2019. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7455719. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000057 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 30. 07. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 620 000 Kč
Tržní cena 425 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19.7.2019 od 15:00 do 15:30
2. termín 26.7.2019 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Líšný 6, 468 22 Líšný, areál firmy Liglass a.s. GPS: 50.6500211N, 15.2126856E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3ufwh.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
620 000 Kč
Výtěžek dražby
425 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.