Dražba spec. automobilu AVIA A31 K MP 13 – 1 SUB, odpočet DPH

77 650 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL JEDNOÚČELOVÝ, značky: AVIA, obchodní označení: 31 K, kategorie vozidla: N2, typ: MP 13-1 SUB, varianta:-, verze: -, RZ: 3AA6163, datum 1. registrace vozidla: 1984, VIN: 8413059, zdvih. objem: 3 596 ccm, výkon: 60 kW, palivo: NM, typ motoru: 712.18.0, směrnice EHS/ES: -, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANULÁNÍ, barva: MODRÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: SPECIÁLNÍ – MONTÁŽNÍ PLOŠINA MP 13 - 1 , spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 2-1, STK platná do: 28.4.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 55 691 km , skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Technické parametry a stav jednotlivých skupin spec. automobilu AVIA A31 K MP 13 – 1 SUB: Rozvor: 2 680 mm Celková délka: 6 960 mm Celková výška: 2 680 mm Celková šířka: 2 100 mm Provozní hmotnost: 5 235 kg Povolená hmotnost: 5 400 kg Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení. Spojka: provozní opotřebení. Převodovka a zadní náprava hnací: provozní opotřebení. Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení. Kabina: provozní opotřebení. Rám s příslušenstvím: provozní opotřebení. Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava. Výbava: provozní opotřebení. Lak: nejednotný. Montážní plošina MP 13 – 1, hydraulika netěsnost, povrchová koroze, funkčnost neověřena. Neplatná revize zvedacího zařízení Počet odpracovaných hodin nelze zjistit. Vadný akumulátor. Automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3061/58/2019 Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000043 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 10. 09. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 77 650 Kč
Tržní cena 103 300 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30
2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Cenové podmínky
Cenové podmínky
77 650 Kč
Výtěžek dražby
103 300 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.