Dražba Škody Superb 2.0 TDI CR 103 kW Ambition - odpočet DPH

236 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla: M1, typ: 3T, varianta: AACFGBX11, verze: NFM6*, RZ: 4AB9343, datum 1. registrace vozidla: 02.06.2014, VIN: TMBAE73T9E9041931, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 103 kW, palivo: NM, typ motoru: CFFB, směrnice EHS/ES: 195/2013J, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: AA SEDAN počet míst k sezení: 5, STK platná do: 02.06.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 173 550 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Superb 2.0 TDI CR 103 kW Ambition:

Motor, spojka: hlučný chod motoru - klepání, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;
Převodovka, rozvodovka: stav odpovídá stáří a poštu ujetých km a způsobu užívání;
Zadní náprava: snížená účinnost tlumičů pérování, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání;

Přední náprava, mech. řízení: snížená účinnost tlumičů pérování, defekt na L předním kole, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Skříň karoserie: lak je matný (zašlý) s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu (L přední dveře a zadní dveře, L zadní blatník, P zadní blatník a dveře). P přední část byla opravovaná po havárii. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;Výbava karoserie: drobné mechanické lakovaných plastových dílů (přední i zadní nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří). Aku bez kapacity. Interiér je zašpiněný, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.


Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000008 / 18 - 41
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 04. 2018  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 95 000 Kč
Tržní cena 190 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 10.04.2018 od 09:30 do 10:00
2. termín 17.04.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
236 000 Kč
Výtěžek dražby
190 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

 Jan Dvořák
Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličina, němčina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.