Dražba Škody Octavia III 2,0 TDI 110 kW, DSG, Style 110 kW

255 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5E, varianta: ACCRMBXO, verze: EFD6FD6D9002STYLE657, RZ: 7AT6978, datum 1. registrace vozidla: 28.1.2016, VIN: TMBJJ7NE5G0156057, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CRM, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: AUT, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 17.1.2024, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 181 048 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Škoda Octavia III 2,0 TDI 110 kW, DSG, Style:
Dvouzónová klimatizace, DSG převodovka, navigace, multifunkční volant, kožené boky sedaček, vyhřívané sedačky, bixenony, LED denní svícení, litá kola R17, el. otvírání 5.dveří
První registrace automobilu byla na území SRN, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2071/048/23.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Přechod vlastnictví a potvrzení o vlastnictví:
Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě na vydražitele nepřechází vlastnické právo a dražba je zmařena z viny vydražitele. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla podává dle § 8 odstavec (1) písmeno b) číslo 1. zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vydražitel.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 0745D000022/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 24. 08. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 255 000 Kč
Tržní cena 169 100 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16.08.2023 od 14:00 do 14:30
2. termín 21.08.2023 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
255 000 Kč
Výtěžek dražby
169 100 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.