Dražba Škody Octavia III, 1,6 TDI 81 kW, Ambition Plus, model 2016, najeto 7 500 km, odpočet DPH

60 000 Kč
Výtěžek dražby
Havarovaný OSOBNÍ AUTOMOBIL AA SEDAN, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5E, varianta: AACXXBX0, verze: NFM5FM5A4, RZ: 5AE0796, datum 1. registrace vozidla: 21.01.2016, VIN: TMBAG7NE9G0155377, zdvih. objem: 1 598 ccm, výkon: 81 kW, palivo: NM, typ motoru: CXX, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, počet míst k sezení: 5, stav počítadla ujetých kilometrů k datu nehody (18.5.2016): 7 500 km, (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Automobil byl 18.5.2016 vážně poškozen při autonehodě a nebylo možné ověřit funkčnost motoru, elektroinstalace, brzd aj. součástí. Automobil zakoupen v ČR jako nový, byl vážně poškozen při autonehodě a tomu odpovídá i jeho stav. Výbava automobilu Škoda Octavia Ambition Plus 1,6 TDI 81 kW: parkovací senzory vzadu, zadní stěrač, elektrické ovládání oken v předu i vzadu, kola z lehké slitiny "ILIAS" 6,5J x 16, rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000111 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 02. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 60 000 Kč
Tržní cena 120 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13.02.2018 od 9:00 do 10:00
2. termín 22.02.2018 od 9:00 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Auto Palace Spořilov s.r.o. – Rent Point, Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, GPS: 50.0508347N, 14.4805661E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
60 000 Kč
Výtěžek dražby
120 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.