Dražba Škody Fabia II, 1,4 16V 63 kW Elegance - odpočet DPH

68 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby: Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ABBXWX01, verze: NFM514, RZ: 2AP5296, datum 1. registrace vozidla: 21.10.2009, VIN: TMBDC25J3A3109185, zdvih. objem: 1 390 ccm, výkon: 63 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: BXW, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 9P9P, 1026 BÍLÁ, karoserie: HATCHBACK, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 20.10.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 240 265 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána. Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Fabia II, 1,4 16V 63 kW Elegance: Motor, spojka: mírný únik oleje, zvětšená vůle v mechanismu řazení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání; Převodovka, rozvodovka: mírný únik oleje, zvětšená vůle v mech. řazení, stav odpovídá stáří a poštu ujetých km a způsobu užívání; Zadní náprava: snížená účinnost tlumičů pérování, pera unavená, snížená účinnost ruční brzdy, chybí kryty kol, koroze disků, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání; Přední náprava, mech. řízení: snížená účinnost tlumičů pérování, pera unavená, svítí kontrolka funkce serva řízení – servo nefunkční, chybí kryty kol, koroze disků, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání; Skříň karoserie: lak je matný (zašlý) s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu (P práh, P zadní dveře). Polepené přední dveře. Počáteční koroze exponovaných částí (hrana střechy nad čelním sklem, víko motoru), stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání; Výbava karoserie: menší mechanické poškození čelního skla. Mechanické poškození plastových a lakovaných plastových dílů (přední i zadní nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří). Utrhané závěsy zadního odkládacího plata. Zoxydované ramínka předních stěračů. Aku bez kapacity. Interiér je zašlý a zašpiněný, sedadla prosezená, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání; Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka. Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000022 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 05. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 68 000 Kč
Tržní cena 44 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 29.05.2018 od 10:00 do 10:30

Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
68 000 Kč
Výtěžek dražby
44 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.