Dražba přívěsu dvouosého NIEWIADOW do 2,5 t

57 700 Kč
Výtěžek dražby
Označení a popis předmětu dražby:
Přívěs dvouosý NIEWIADOW do 2,5 t
Ojeté PŘÍPOJNÉ VOZIDLO DC PŘÍVĚS S NÁPRAVAMI UPROSTŘED, značky: NIEWIADOW, kategorie vozidla: 02, typ: B3500, RZ: 5AI 8978, datum 1. registrace vozidla: 26.5.2016, VIN: SWNB35000G0004212, barva: ŠEDÁ, počet náprav - z toho hnaných: 2-0, karoserie: 02 BOČNICE, spojovací zařízení: B-50 X, STK platná do: 28.5.2022, celková délka: 5 585 mm, celková šířka: 2 190 mm, celková výška 1 880 mm, rozvor: 3 775 + 725 mm, provozní hmotnost: 770 kg, povolená hmotnost: 2 500 kg, rozměry ložné plochy: d: 4 150 mm.

Stav předmětu dražby: stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o položek předmětů dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné: 500,00 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500,00 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Tyto náklady dražebníka jsou splatné společné s cenou dosaženou vydražením.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. 

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000047/23-11
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 31. 10. 2023  10:40
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 57 700 Kč
Tržní cena 25 000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 18.10.2023 od 14:00 do 15:00
Místo prohlídky je na adrese: Horská 288, 541 02 Trutnov - Horní Staré Město, GPS: 50.5805653N, 15.8897853E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/docukudule.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
57 700 Kč
Výtěžek dražby
25 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.