Dražba Peugeot Boxer 2,2 HDI 88 kW, L2H2

57 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: PEUGEOT, obchodní označení: BOXER, kategorie vozidla: N1, typ: Y, RZ: 7S89659, datum 1. registrace vozidla: 3. 11. 2007, technická prohlídka: 10. 2015 – nezpůsobilý k provozu, VIN: VF3YBBMFB11327303, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon 88 kW, palivo: NM, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, č. osvědčení o registraci /TP/: UC355415, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 315 902 km, (dále jen „automobil“ a „předmět dražby“).

Výbava automobilu Peugeot Boxer (Y)
manuální 6 – stupňová převodovka, klimatizace
Motor automobilu špatně startuje – při studeném motoru velmi silné klepání. Na karoserii automobilu je velké množství deformací a koroze. Zadní dveře z důvodu deformace nelze otevřít. Informace o stavu automobilu jsou zaznamenány ve znaleckém posudku č. 345017. Stav automobilu odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000092 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 30. 05. 2017  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 11 000 Kč
Tržní cena 22 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23. 5. 2017 od 9:30 do 10:00
2. termín 30. 5. 2017 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: HAVEL servis s.r.o., Skopalova 131/16, 750 00 Přerov, GPS: 49.4569900, 17.4371767.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v HAVEL Servis s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
57 000 Kč
Výtěžek dražby
22 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.