Dražba Peugeot 208, 1,2 60 kW, Active 60 tis km

145 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: PEUGEOT, obchodní označení: 208, kategorie vozidla: M1, Varianta: CCHMZ, verze: CCHMZ0, RZ: 7U51216, datum 1. registrace vozidla: 24.9.2013,VIN: VF3CCHMZ0DT046073, zdvih. objem: 1 199 ccm, výkon 60 kW, palivo: BA, barva:M0ZD ŠEDÁ SVĚTLÁ METALÝZA karoserie: 5 DVÉŘOVÁ, počet míst k sezení: 5, platnost STK do 24.9.2017, č. VTP: UF500381. přečtený počet ujetých kilometrů ke dni vyhlášení dražby: 60 000 km. (dále jen „automobil“ a „předmět dražby“). Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti automobilu, stav automobilu odpovídá stáří a nájezdu kilometrů a vydražitel vydraží automobil ve stavu, jak stojí a leží. Omezení váznoucí na předmětu dražby: Na předmětu dražby vázne zajišťovací převod vlastnického práva ve prospěch PSA FINANCE Česká republika, s.r.o., IČO: 26737442, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00 vyplývající ze Smlouvy o úvěru 7311878. Zajišťovací převod vlastnického práva zpeněžením zaniká. Zjištěná cena: Cena Předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Václava Kottka, s místem podnikání Wolkerova 1350/16, Děčín, ze dne 15.9.2015, číslo posudku: 527 – 17 / 2015, a to v částce v místě a čase obvyklé ve výši 190 388 Kč. Náklady dražby: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočteno DPH 21 %. Splatnost odměny je společně s cenou doaženou vydražnením. Termín úhrady ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka: 1. Je-li cena dosažená vydražením nižší než 200 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. (Doporučujeme vklad na účet) 2. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 200 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dní ode dne skončení dražby. 3. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 30 dní ode dne skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit v zákonem stanovených lhůtách v hotovosti k rukám dražebníka, nebo bankovním převodem či vkladem ve prospěch účtu dražebníka č. účtu: 51-194 8500 207/0100 a vydražitel uvede variabilní symbol platby „rodné číslo“ vydražitele, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vydražitele, jako právnické osoby. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000016 / 15
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 12. 2015  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 145 000 Kč
Tržní cena 190 388 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
14.12.2015 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: Zelená 332/12, Děčín III – Staré Město, 405 02 Děčín.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
145 000 Kč
Výtěžek dražby
190 388 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.