Dražba Nissan NV 200 1,5 dCi 81 kW Acenta Premium

192 400 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: NISSAN, obchodní označení: NV200, kategorie vozidla: M1, typ: M20M, varianta: H, verze: H41, RZ: 9U0 5744, datum 1. registrace vozidla: 3.4.2017, VIN: VSKTBAM20U0145541, zdvih. objem: 1461 ccm, výkon: 81 kW, palivo: NM, typ motoru: K9K, směrnice EHS/ES: 2015/45E, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLA, spojovací zařízení: A 50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 3.4.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 75 841 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Mimořádná výbava vozidla odpovídá modelu Nissan NV200 1.5 dCi 81 kW Acenta Premium. První registrace automobilu byla na území ČR, k vozidlu je pouze jeden klíč, vozidlo má promáčklý pravý práh a zadní dveře, dále vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Z dokladů k vozidlu má dražebník k dispozici ORV, TP, servisní knihu, návody. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1944/003/21. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000090 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 30. 03. 2021  10:00
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 192 400 Kč
Tržní cena 167 100 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 24.3.2021 od 14:00 do 14:30
2. termín 29.3.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
192 400 Kč
Výtěžek dražby
167 100 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.