Dražba nákladního návěsu SAMRO. ST 39 WH

11 000 Kč
Výtěžek dražby
Nákladní návěs, RZ: 2AT2587, VIN: VK1ST39WHRE500612, barva: modrá - základní, karoserie: valníková, typ: SAMRO. ST 39 WH, první registrace: 14. 3. 2005, kategorie vozidla: O4, celková délka: 14 040 mm, š.: 2 550 mm, v.: 4 000 mm, rozměry ložné plochy: d.: 13 620 mm, š.: 2 480 mm, provozní hmotnost: 8 020 kg, Nejvyšší technicky přípustná hmotnost: 39 000 kg, č. VTP: UH719248, č. ORV: UAS 200339, (dále jen „předmět dražby“). Popis technického stavu předmětu dražby: Návěs je dlouhodobě odstavený, poškozená plachta, chybí jedno kolo, nutná kompletní revize brzdové soustavy, nemá platnou STK. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a zhoršené údržbě. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000038 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 25. 04. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 11 000 Kč
Tržní cena 45 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 25. 4. 2017 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: ulice K Terminálu, zastávka BUS Bednářova, 612 065 Horní Heršpice, okres Brno - město, GPS: 49.1617500N, 16.6136472E.
Návěs je volně přístupný a je možné si ho prohlédnout kdykoliv.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
11 000 Kč
Výtěžek dražby
45 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.