Dražba nákladního chladírenského vozu Iveco Daily 50C14 IZOTERM KONVEKTA, do 3,5 t

104 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL CHLADÍRENSKÝ, značky: IVECO, obchodní označení: DAILY 50C14, kategorie vozidla: N1, typ: 50C14, RZ: 3SB7797, datum 1. registrace vozidla: 19.08.2010, VIN: ZCFC50A3105840825, zdvih. Objem: 2 998 ccm, výkon: 103 kW, palivo: NM, typ motoru: F1CE3481L, směrnice EHS/ES: 2008/74K, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: SAMONOSNÁ SKŘÍŇ, počet míst k sezení: 3, Povolená hmotnost: 3 500 kg, STK platná do: 02.10.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 319 202 km, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Výbava automobilu Iveco Daily 50C14 IZOTERM KONVEKTA, do 3,5 t: Chladírenská nástavba KONVEKTA, snížená nosnost do 3,5 t Technický popis stavu automobilu: Směrnice EHS/ES č.: 2008/74k, EURO 5 Motor: F1CE3481L, 103 kW, stav odpovídá stáří. Spojka: Původní, stav odpovídá stáří. Převodovka: Původní, stav odpovídá stáří. Přední náprava a řízení: Původní, stav odpovídá stáří. Zadní náprava: Původní, nová ložiska v zadní nápravě, stav odpovídá stáří. Brzdy ABS: Původní, nové zadní kotouče a destičky, opravené ABS a ruční brzda, stav odpovídá stáří. Elektr. Soustava: Původní. Akumulátor: Vyměněná v 9/2018. Servisní interval: Servis proveden v 9/2018. Karoserie: Původní, možné poškození v minulosti. Kola: Plechová, stav odpovídá stáří. Lak: Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří. Interiér: Stav odpovídající provoznímu stáří. Vozidlo zakoupeno v Rumunsku jako nové, registrace v ČR k 1.10.2014, snížená povolená hmotnost do 3,5 t, vozidlo prošlo v 9/2018 opravou, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vlastník vozidla dle VTP je GEDIA s.r.o. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000106 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 1. 10. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - zmařená dražba
Výtěžek dražby 104 000 Kč
Tržní cena 240 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 25.9.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 30.9.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel
257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
104 000 Kč
Výtěžek dražby
240 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.